Διάρκεια προγράμματος από 16/06/2018 έως 09/09/2018

Νομός ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Καταλύματα του προγράμματος ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2018

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Τύπος καταλύματος: ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Κατηγορία:
Διεύθυνση: ΛΟΥΤΣΑ
Πόλη: ΠΑΡΓΑ
Τηλέφωνα-Φαξ: 2684041310, 2684041514
Κινητό: 6938219710
E-mail: kataskinoseis@typet.gr
Προβλεπόμενη Δυναμικότητα: 300
Περίοδος φιλοξενίας: 20/06/2018-11/07/2018 06/08/2018-27/08/2018
Παρεχόμενες Υπηρεσίες: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ